Κουμπαράς 2015

19 Δεκεμβριου 2015

Κουμπαράς 2015

Με καλεσμένους φίλους και συνεργάτες σπάσαμε το κουμπαρά με τις αποταμιεύσεις ολόκληρου του χρόνου για να τις διαθέσουμε σε συνανθρώπους μας.